.................................หน้า 1

เครื่องสีข้าวกล้อง
(Model BY-001)

น้ำหนักเครื่อง 110 กก.
ขนาดกว้าง x ยาวxสูง  80x80x135 ซม.
กระบะบรรจุข้าวเปลือก 30 กก.
ขนาดกระบะบรรจุ  78 x 78 ซม.
มอเตอร์ 2 แรงม้า 220 โวลต์
พัดลมดูดแกลบ 10 นิ้ว 4 ใบพัด
ขนาดลูกยางกลมขัดข้าว 4 x 7 นิ้ว
สีข้าวเปลือกได้  60 – 70 กก.ต่อชั่วโมง

เครื่องสีข้าวขาวรุ่นใช้กับเครื่องยนต์
หรือมอเตอร์
(Model BY-002)

น้ำหนักเครื่อง  190 กก.
ขนาดกว้าง x ยาวxสูง 85x100x145 ซม.
กระบะบรรจุข้าวเปลือก 30 กก. 
ขนาดกระบะบรรจุ 78 x 78 ซม.
ใช้ได้กับเครื่องยนต์ทุกชนิด
พัดลมดูดแกลบ 10 นิ้ว 4 ใบพัด
ขนาดลูกหินขัดข้าว 8 x 12 นิ้ว
สีข้าวเปลือกได้ 80 – 100 กก.ต่อชั่วโมง

เครื่องสีข้าวขาว
(Model BY-003)

น้ำหนักเครื่อง  220 กก.
ขนาดกว้าง x ยาวxสูง 85x100x150 ซม.
กระบะบรรจุข้าวเปลือก 30 กก.
ขนาดกระบะบรรจุ  78 x 78 ซม.
มอเตอร์  3 แรงม้า  220 โวลต์
พัดลมดูดแกลบ  10 นิ้ว  4 ใบพัด
ขนาดลูกหินขัดข้าว  9 x 18 นิ้ว
สีข้าวเปลือกได้  40 – 50 กก.ต่อชั่วโมง

เครื่องสีข้าวกล้องและข้าวขาว
(
Model BY-004)

น้ำหนักเครื่อง 150 กก.  
ขนาดกว้าง ยาว สูง  60 x 90 x 140
กระบะบรรจุข้าวเปลือก
       ข้าวกล้อง  30 กก.
       ข้าวขาว  15 กก.
ขนาดกระบะบรรจุ
       ข้าวกล้อง  78 x 78 ซม.
       ข้าวขาว   45 x 45 ซม.
มอเตอร์ 2 แรงม้า 220 โวลต์
พัดลมดูดแกลบ ขนาด 10 นิ้ว    4 ใบพัด
ขนาดลูกยางกลมขัดข้าว  4 x 7 นิ้ว
ขนาดลูกหินขัดข้าว 5 x 12 นิ้ว 

เครื่องสีข้าวขาว 
(Model BY-005)


น้ำหนักเครื่อง 450 กก.
ขนาด กว้าง x ยาว  180 x 150 ซม.
ความสูง  250 ซม.
กระบะบรรจุ   50 กก.
ขนาดกระบะบรรจุ  77 x 67 ซม.
มอเตอร์ 5 แรงม้า 220 โวลท์
พัดลมดูดแกลบ 11 นิ้ว 4 ใบพัด
ขนาดลูกหินขัดข้าว  9 x 18 นิ้ว
สีข้าวเปลือกได้ 100 - 150 กก./ชม.
สีข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวสาร 55 - 60 %
มีตะแกรงล่อนข้าวเปลือกและมีกระพ้อสำหรับลำเลียงข้าวเปลือกขึ้นหัวสี

เครื่องสีข้าวขาว  รุ่น By–006

น้ำหนักเครื่อง  450 กก.        
ขนาด กว้าง x ยาว  180 x 150 ซม.
กระบรรจุ  50 กก.
มอเตอร์ 5 แรง 220 โวลต์              
ขนาดกระบะ 77 x 67 ซม.   
พัดลมดูดแกลบ 11  นิ้ว  4 ใบพัด
สีข้าวเปลือกได้ 100-130 กก./ชม.
สูง  250  ซม.
ขนาดลูกหินขัดข้าว 9 x 18 นิ้ว

 

เครื่องสีข้าวขาว
(Model BY-007)


น้ำหนักเครื่อง 500 กก.
ขนาด กว้างxยาว 180 x 140 ซม. 
สูง 250 ซม.
กระบะบรรจุ 30 กก.
ขนาดกระบะ 65 x 65 ซม.
พัดลมดูดแกลบ แบบนกหวีด
ขนาดลูกหินขัดข้าว 9 x 24 นิ้ว
สีข้าวเปลือกได้ 180-200 กก./ชม.
มอเตอร์ 7.5 แรง 220 โวลต์
BY-100

เครื่องคัดข้าวสาร
(model BY-100)

น้ำหนักเครื่อง 100 กก.
ขนาดกว้าง x ยาวxสูง 70x140x110 ซม.
กระบะบรรจุข้าวเปลือก 45 กก. 
ขนาดกระบะบรรจุ 65 x 65 ซม.
คัดข้าวสารได้  500 – 700 กก./ชม.
มอเตอร์ 0.5 แรง 220 โวลต์
สามารถคัดได้ทั้งข้าวขาว ข้าวกล้องและ
ข้าวซ้อมมือ สามารถคัดแยกข้าวสารออกมา
ได้ 3 ขนาดด้วยกัน

เครื่องสีข้าวกล้องแบบ 3 หัว
(Model  By – 300)


น้ำหนักเครื่อง  750 กก.
ขนาด กว้าง x ยาว 62 x 408 ซม.
สูง  255  ซม.
กำลังการผลิต  120 - 150 กก./ชม.
ใช้มอเตอร์ จำนวน 4 ตัว
สามรถสีข้าวกล้องครั้งเดียว เมล็ดข้าวกล้องเป็นเงาใส และเมล็ดข้าวกล้องไม่หัก

เครื่องสีข้าวขาว
(Model By – 1000)


น้ำหนักเครื่อง   800  กก.        
ขนาด กว้าง x ยาว  270 x 150 ซม.
สูง  350  ซม.
ขนาดลูกหินขัดข้าว  9 x 18   นิ้ว  2  ลูก
สีข้าวเปลือกได้  2000-2500  กก./วัน
มอเตอร์มิตซูบิชิ  10   แรงม้า

รถอีแต๋นแบบติดตั้งระบบไฮดรอริกค์
(model KD-200)


น้ำหนัก 1,550 กก.  
ขนาดกว้าง ยาว สูง  164 x 464 x 170

ขนาดกระบะบรรทุก
กว้าง x ยาวxสูง 164x312x68 ซม.
บรรทุกได้ 1,800 - 2,200 กก.ยกดั๊มได้
พร้อมกระบะดั๊มและฝาท้าย ปิด เปิดอัตโนมัติ
แบบกลไกรและพวงมาลัยเพาเวอร์ใช้กับเครื่องยนต์
12 แรงม้าขึ้นไป
เหมาะสำหรับกลุ่มหรือบุคคลที่ทำการเกษตร
KD-200

KD-300

รถอีแต๋นแบบมีหัวเก๋งติดตั้งระบบไฮครอริกค์
รุ่น KD-300

เป็นรถอีแต๋นแบบมีหัวเก๋งติดตั้งระบบไฮครอริกค์
ยกคั๊มได้ พร้อมกระบะดั๊มและฝาท้ายปิดเปิดอัตโนมัติ
แบบกลไกรและพวงมาลัยเพาเวอร์ใช้กับเครื่องยนต์ 12 แรงม้าขึ้นไป
บรรทุกได้ 1,800 - 2,200 กก.

ขนาดของตัวรถ
น้ำหนัก 1,550 กก.
สูงxกว้างxยาว 170x164x464 ซม.

ขนาดกระบะบรรทุก
สูงxกว้างxยาว 68x164x312 ซม.

เหมาะสำหรับกับกลุ่มหรือบุคคลที่ทำการเกษตร

รถอีแต๋น คัชซี เปลือยธรรมดา
(model KT-10)

น้ำหนักเครื่อง 895 กก.
ขนาดกว้าง x ยาวxสูง 147x495x126 ซม.

ขนาดพื้นที่คัชซีสำหรับติดตั้งกระบะ
กว้าง x ยาวxสูง 154x357x81 ซม.
ใช้กับเครื่องยนต์ 8 แรงม้าขึ้นไป
เหมาะสำหรับกลุ่มหรือบุคคลที่ทำการเกษตร

 

KT-10

KT-50 อีแต๋นติดตั้งเครื่องสีข้าว
รุ่น KT –50


อีแต๋นติดตั้งเครื่องสีขาวขนาดหิน 24 นิ้ว
สูงxกว้างxยาว  310x164x460   ซ.ม.
มีตะแกลงร่อนข้าวเปลือกและ
มีกระเพาะรำเรียงข้าวเปลือกขึ้นหัวสี
สีข้าวเปลือกได้วันละ 2 ตัน
ใช้เครื่องยนต์ 12 แรงขึ้นไป
เครื่องสับย่อยและบดอาหารสัตว์
์(Model LN-101)


เป็นเครื่องสับย่อยสารพัดประโยชน์ เช่น ต้นข้าวโพด ต้นกระถิน หญ้าต้นแข็งต่างๆ และกิ่งไม้ขนาด 1 - 2 หรือ 5 ซม. ต้นกล้วย ผักบุ้ง หัวมัน ฝักข้าวโพด เมล็ดข้าวโพด หอยเชอรี่ เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงโค กระบือและสุกร หรือทำปุ๋ย ติดตั้งมอเตอร์ 3 แรง
เครื่องสับย่อยและบดอาหารสัตว์แบบล้อลากจูง
(Model LN-202)


ใช้ได้กับเครื่องยนต์ ประโยชน์ใช้สอยเหมือนกับรุ่น LN-101 แต่ทำงานได้เร็วกว่าเพราะใช้กับเครื่องยนต์
เครื่องสับมันสำปะหลัง
(Model LN – 204)


น้ำหนัก  300 กก.
กว้างxยาว 120 x 250 ซม.
สูง 170 ซม.
ใบสับ 16 ใบ
กำลังการผลิต 1500-2000 กก./ซม.
ใช้กับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ขนาด 5 แรง ขึ้นไป
เครื่องสับย่อยต้นพืช
(Model LN-203)


แบบสามล้อรากจูง
น้ำหนักเครื่อง 350 กก.
ขนาด กว้างxยาว 120 x 200 ซม. 
สูง 110 ซม.
กำลังการผลิต 1000-1500 กก./ชม.
ใช้ได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์
มอเตอร์ 5 แรง 220 โวลต์
เครื่องยนต์ 5-11 แรงม้า

เครื่องสับย่อยและบด
(Model LN-206)

กว้าง X ยาว 41 X 50 ซม.
สูง 163 ซม.
กำลังการผลิต 200-500 กก./ชม.
ใช้ได้ทั้งมอเตอร์และเครื่องยนต์
มอเตอร์ 5 แรงม้า 220 โวลต์

เป็นเครื่องสับย่อยฟางข้าว ถั่ว และกิ่งไม้ขนาด 2-3 นิ้ว ,บดใบไม้ และบดหอยเชอร์รี่ ติดตั้งมอเตอร์ 5 แรง หรือเครื่องยนต์ยันม่าร์ คูโบต้า ความละเอียดสามารถปรับได้ตามต้องการมีล้อลากจูงเคลื่อนย้ายสะดวก

สายพานลำเรียง
(Model L – 200)

น้ำหนัก 350 กก.
กว้าง 14 นิ้ว
ยาว 5 เมตร
สูง 150-250 ซม.
มอเตอร์ 2 แรงม้า 220 โวลต์

 

เครื่องสีข้าว”บุญยวง”

1. ประหยัดเนื้อที่ ขนาดเล็ก กระทัดลัด เคลื่อนย้ายสะดวก
2. ประหยัดแรงงานและค่าไฟฟ้า
3. สามารถทำเป็นธุรกิจขนาดย่อม สีข้าวจำหน่ายปลีก – ส่งได้
4. รับจ้างสีมีรายได้ หรือได้เป็นปลายข้าวกับรำข้าว
5. ราคาถูก มีการรับประกันสินค้า
6. ใช้ได้กับไฟฟ้าสองสาย หม้อแปลง 5 แอมแปร์
7. ง่ายต่อการใช้และการบำรุงรักษา
8. มีถุงเก็บมลภาวะกันฝุ่นฟุ้งกระจาย

โรงงานผลิตเครื่องสีข้าวบุญยวง 88 หมู่ 10 ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160 โทร. 055-627173 ,081-6759574 แฟ็ก.055-627173
หรือสั่งผ่าน ธกส.ได้ทุกสาขา ทะเบียนการค้าเลขที่ 286/2544


www.boonyuang.com
email : boonyuang@hotmail.com


เครื่องสีข้าวบุญยวง เป็นสินค้าจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด